Mojoc Beheer is ontstaan uit het vroegere Mojoc'68. Mojoc staat voor "Montfoorts Jongeren Contact". Eind jaren 60 is een groep enthousiaste jongeren begonnen met de oprichting van een jongerensociëteit. De georganiseerde activiteiten vonden plaats in een klein pand aan de Korte Kerkstraat. Vanaf 1968 tot eind jaren zeventig, hebben de huidige leden van de stichting als vrijwilligers dit café Mojoc'68 gerund. Begin jaren 70 is dit pand ook door hun aangekocht. Door de jaren heen hebben veel jongeren een groot deel van hun vrije tijd doorgebracht in dit jongerencafé annex sociëteit. Het bleek in een grote behoefte te voorzien. 

Enkele jaren geleden bleek de belangstelling voor deze vorm van ontspanning bij de Montfoortse jeugd echter terug te lopen en is het pand verkocht. De opbrengst daarvan is in een fonds gestort dat de basis vormt van het huidige Mojoc beheer. De doelstelling van onze stichting is om in de loop van de komende jaren de middelen uit dit fonds o.a. via het verenigingsleven terug te laten vloeien naar de Montfoortse gemeenschap. Verenigingen kunnen middels een onderbouwd verzoek extra subsidie aanvragen voor uitgaven die niet tot de normale begroting behoren. Dit kan zijn voor speciale evenementen zoals jubilea, maar ook voor de eenmalige aanschaf van materialen en middelen.

De aanvragen voor een subsidie worden elk kwartaal beoordeeld door alle leden van de stichting. Hier treft u een overzicht van de verenigingen die wij inmiddels hebben ondersteund.